Visites guiades a Joseph Beuys i Nanni Balestrini

Informació sobre el tractament de dades personals

Les vostres dades personals són tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— d’informar-vos de totes les activitats culturals de la ciutat que organitza l’Institut de Cultura de Barcelona, en tots els centres, a través del seu butlletí (tractament 0210 correu ICUB). Podeu consultar la relació dels centres aquí: http://www.bcn.cat/cultura/legal/cat.html.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.

 

 
 

Enviat a tiendasfrikiscineseriestvcomicsjuegos@barcelonafriki.com per La Virreina Centre de la Imatge <lavirreinaci@info.barcelonacultura.cat>
Si no vols rebre més missatges fes clic aquí